ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

1 Gordon House Road, Gospel Oak, London NW5 1LN – 

Tel: 0207 48 555 24 (Church) 07733 384620 (emergency)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  OKTΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019    

 

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                            17.00 – 17.45

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ Β´ Λουκᾶ,  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία                    09.15 –  12.15

1ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ       ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ                                                                                 12.00 μμ

5ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ       Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                   17.00 – 17.45

6ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ       ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ Λουκᾶ, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                    09.15 – 12.15

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ     Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                  16.30 – 17.15

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ     ΚΥΡΙΑΚΗ Πατέρων Ζ´ Συνόδου, Ὄρθρος, Λειτουργία       09.15 –  12.15

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ     Ἑσπερινὸς Ἁγίου Λουκᾶ                                                                            17.00 – 17.45

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ     ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ,  Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία                             09.15 –  11.30

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    SERVICE IS CANCELLED            

                                                                 

20ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ     ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ´ Λουκᾶ, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                     09.15 –  12.15

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ     Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                      17.00 – 18.0

27ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                     09.15 – 12.15

 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ     Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς Ἁγίων Ἀναργύρων                     19.00 –   20.30

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ      ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Ὄρθρος, θεία Λειτουργία       09.00 –  12.30

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                        16.30 –   17.15

3  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ´ Λουκᾶ ,  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία                             09.15 –  12.30 

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                         16.30 –   17.15

10  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ Η´ Λουκᾶ Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                          09.15 – 12.15

13  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ὄρθρος, θεία Λειτουργία         09.30 –  11.30

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                         16.30 –   17.15

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ Θ´ Λουκᾶ Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                          09.15 –  12.15

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ     Ἀγρυπνία ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ὄρθρος-Λειτουργία)             19.45 –  23.15

21 NOEMΒΡΙΟΥ     ΕΙΣΟΔΙΑ τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ, θεία Λειτουργία(μόνον)                  09.45 – 11.00 

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                          16.30 – 17.15

24  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ´ Λουκᾶ, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                         09.15 –  12.15

 

30  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

 ἐκκλησιασμὸς στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου  στὸ KentishTown

Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας λειτουργίας τῆς Κυριακῆς 

προσφέρεται τσάϊ καὶ ἐδέσματα στὴν αἴθουσα τοῦ Ναοῦ