ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

1 Gordon House Road, Gospel Oak, London NW5 1LN – 

Tel: 0207 48 555 24 (Church) 07733 384620 (emergent)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  OKTΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2020    

 

 4   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ        ΚΥΡΙΑΚΗ  Β´ Λουκᾶ,  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία                    09.15 –  12.15

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ     Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                             17.00 – 17.45

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ     ΚΥΡΙΑΚΗ Πατέρων Ζ´ Συνόδου, Ὄρθρος, θεία Λειτουρ       09.15 – 12.15

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ     Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                              17.00 – 17.45

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ      ΚΥΡΙΑΚΗ Ἁγίου Λουκᾶ,  Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία            09.15 –  12.15

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ     Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                              17.00 – 17.45

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ´ ΛΟΥΚΑ, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                     09.15 –  12.15

                                    Θὰ ψαλεῖ καὶ ἠ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου

 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ      

         Αγιασμός του μήνα                                                           18.30 –   19.00

         Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς Ἁγίων Ἀναργύρων       19.00 –   20.30

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ      ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

                                       Ὄρθρος, θεία Λειτουργία              09.00 –  12.30

 

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                               16.30 –   17.15

8  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ´ Λουκᾶ ,  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία                             09.15 –  12.30 

12 NOEMΒΡΙΟΥ    Ἑσπερινὸς Ἰωάννου Χρυσοστόμου                                                    16.30 –   17.15

13  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ὄρθρος, θεία Λειτουργία         09.30 –  11.30

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                             16.30 –   17.15

15  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ Η´ Λουκᾶ ,  Ὄρθρος, θ. Λειτουργία                           09.15 –  12.30 

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ     Ἀγρυπνία ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ὄρθρος-Λειτουργία)        19.45  –  23.15

21 NOEMΒΡΙΟΥ     ΕΙΣΟΔΙΑ τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ, θεία Λειτουργία (μόνον)              09.45 –  11.00 

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ Θ´ Λουκᾶ Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                            09.15 –  12.15

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                             16.30 –  17.15

29  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ´ Λουκᾶ, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                        09.15 –  12.15

 

 

30  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

 ἐκκλησιασμὸς στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου  στὸ Kentish Town