ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

1 Gordon House Road, Gospel Oak, London NW5 1LN – 

Tel: 0207 48 555 24 (Church) 07733 384620 (emergent)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ -  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021  

  2   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ  Βραδυνή θ. Λειτουργία Δευτέρα   20.45  – 23.15

  6    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ     Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                          16.30 –  17.00

  7    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ὄρθρος, θ. Λειτουργία                 09.15 –  12.15

13   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                           16.30 –  17.00

14   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ὄρθρος, θ. Λειτουργία                     09.15 –  12.15

20   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                           16.30 –  17.00

21   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Τριώδιον) Ὄρθ. -Λειτουργία         09.15  –  12.15

27   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                            16.30 –  17.00

28   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ      ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ, Ὄρθρος, θ. Λειτουργία                     09.15 –  12.15

 

5     ΜΑΡΤΙΟΥ        Ψυχοσάββατον, Ἑσπερινός                                                                       16.30 –  17.00

  6     ΜΑΡΤΙΟΥ        Ψυχοσάββατον, Ὄρθρος θεία Λειτουργία                                            9.30  –  11.30

  7     ΜΑΡΤΙΟΥ         ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία               09.15 –  12.15

12     ΜΑΡΤΙΟΥ     Ψυχοσάββατον, Ἑσπερινός                                                                            16.30 –  17.00

13     ΜΑΡΤΙΟΥ     Τῶν Ἁγίων Πατέρων Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                            09.30 – 11.30         

14    ΜΑΡΤΙΟΥ      ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                          09.15  –  12.30

17   ΜΑΡΤΙΟΥ      Α´   Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία                                                       09.30 –  11.15

18    ΜΑΡΤΙΟΥ      Μεγάλο Ἀπόδειπνο                                                                                                18.30 -  19.15

19   ΜΑΡΤΙΟΥ      Α´  Χαιρετισμοὶ                                                                                                       19.00 – 20.15

20   ΜΑΡΤΙΟΥ      Ἁγίου Θεοδώρου, Ψυχοσάββατον, Θεία Λειτουργία                     09.30 –  11.30

21   ΜΑΡΤΙΟΥ      Α´ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, τῆς Ὀρθοδοξίας, Θεία Λειτουργία          09.15 –  12.15

24     ΜΑΡΤΙΟΥ     Ἑσπερινὸς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου                                            16.30 –  17.00    

25    ΜΑΡΤΙΟΥ      ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ                                                                 09.30 – 11.30

26    ΜΑΡΤΙΟΥ      Β´  Χαιρετισμοὶ                                                                                                        19.00 – 20.15

28    ΜΑΡΤΙΟΥ       Β´ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ               09.15 –  12.15

31     ΜΑΡΤΙΟΥ     Προηγιασμένη θεία λειτουργία                                                                      17.30 – 19.15 

 

2    ΑΠΡΙΛΙΟΥ      Γ´  Χαιρετισμοὶ                                                                                                     19.00 – 20.15

 3    ΑΠΡΙΛΙΟΥ     Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                            16.30 –  17.00

 4    ΑΠΡΙΛΙΟΥ      Γ´ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, Σταυροπροσκυνήσεως                   09.15 –  12.30

 7    ΑΠΡΙΛΙΟΥ     Προηγιασμένη θεία λειτουργία                                                                       09.30 – 11.30 

 9    ΑΠΡΙΛΙΟΥ      Δ´  Χαιρετισμοί                                                                                                   19.00 – 20.15

 10    ΑΠΡΙΛΙΟΥ    Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                           16.30 –  17.00

 11    ΑΠΡΙΛΙΟΥ    Δ´ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος                 09.15 –  12.15

 14   ΑΠΡΙΛΙΟΥ      Προηγιασμένη θεία λειτουργία                                                                      18.00 – 19.45

 16    ΑΠΡΙΛΙΟΥ      Ἀκάθιστος Ὕμνος                                                                                         19.00 –  20.30

 17    ΑΠΡΙΛΙΟΥ     Ἑσπερινὸς Κυριακής                                                                                          16.30 –  17.00

 18    ΑΠΡΙΛΙΟΥ      Ε´ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, Μαρίας Αἰγυπτίας                          09.15  –  12.15

 21   ΑΠΡΙΛΙΟΥ      Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία                                                                  19.00 –  21.00