ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

1 Gordon House Road, Gospel Oak, London NW5 1LN – 

Tel: 0207 48 555 24 (Church) 

GREEK ORTHODOX CHURCH OF Ss COSMAS AND DAMIAN

1 Gordon House Road, Gospel Oak, London NW5 1LN – 

Tel: 0207 48 555 24 (Church) 07733 384620 (Priest, emergencies)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  

08    ΜΑΪΟΥ    Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                               17.00 – 17.45

09    ΜΑΪΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                                          09.15 – 12.15

15   ΜΑΪΟΥ     Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                                17.00 – 17.45

26   ΜΑΪΟΥ     Κυριακή τῶν ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                                 09.15 – 12.15

22   ΜΑΪΟΥ    Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                                  17.00 – 17.45

23   ΜΑΪΟΥ    Κυριακή τοῦ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                                   09.15 – 12.15

26   ΜΑΪΟΥ     ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ      (προαιρετικὰ στόν Ι. Ν. Αγίου Ανδρέου)

29  ΜΑΪΟΥ      Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                                 17.00 – 17.45

30  ΜΑΪΟΥ.      Κυριακή τῆς ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                              09.15 – 12.15

01  ΙΟΥΝΙΟΥ           ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ                                                                                            11.00 – 11.30

05   ΙΟΥΝΙΟΥ       Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                          17.00 – 17.45

06    ΙΟΥΝΙΟΥ       Κυριακή του ΤΥΦΛΟΥ Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                                       09.15 – 12.15

09    ΙΟΥΝΙΟΥ        Ἀγρυπνία  τῆς ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                           19.45 – 23.15

10    ΙΟΥΝΙΟΥ          ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ  τοῦ Κυρίου, Θεία Λειτουργία                                              09.45 –  11.15

12   ΙΟΥΝΙΟΥ         Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                         17.00 – 17.45

13    ΙΟΥΝΙΟΥ         Κυριακή 318 ΠΑΤΕΡΩΝ, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                                 09.15 – 12.15

18    ΙΟΥΝΙΟΥ         Ἑσπερινὸς Ψυχοσαββάτου                                                                            17.00 – 17.45

19    ΙΟΥΝΙΟΥ         Ψυχοσάββατον, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                                                  09.30 –  11.30

                                    Ἑσπερινὸς Πεντηκοστῆς                                                                                15.00 – 15.45

20    ΙΟΥΝΙΟΥ         ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                                                     09.15 – 12.00

                                    Ἑσπερινός της Γονυκλισίας                                                                                    12.00 – 12.30

26  ΙΟΥΝΙΟΥ       Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                             17.00 – 17.45

27  ΙΟΥΝΙΟΥ       ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                                                    09.15 – 12.15

29  ΙΟΥΝΙΟΥ       ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ (προαιρετικὰ στόν Ι. Ν. Αγίου Ανδρέου)

 

30  ΙΟΥΝΙΟΥ       ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ                                   19.00 -  20.00 

1  ΙΟΥΛΙΟΥ         ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                                               09.00 – 12.30