ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

1 Gordon House Road, Gospel Oak, London NW5 1LN – 

Tel: 0207 48 555 24 (Church) 07733 384620 (emergency)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019 – IANOYAΡΙΟΥ 2020  

1   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ´ Λουκά, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                            09.15 ­­–  12.15

       5   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     Θα τελεσθεί η κηδεία του

Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου στο Wood Green             10.30 –  11.30

6  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                           09.30 ­­–  11.30         

7  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                            16.00 –  16.45

8  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ Ι´ Λουκά, ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ Ὄρθρος, Λειτουργία        09.15 ­­–  12.15

14  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                          16.00 –  16.45

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ´ Λουκά, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                        09.15 ­­–  12.15

21  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                          16.00 –  16.45

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     ΚΥΡΙΑΚΗ πρὸ τῆς ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ                             09.15 ­­–  12.15

24  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     Ἑσπερινός Xριστουγέννων, Θεία Λειτουργία                             09.00 –  12.00

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ                                        09.15 ­­–  12.15

28  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                          16.00 –  16.45

29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὴν ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ                               09.15 ­­–  12.15

 

1  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ     ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ,  Ἁγίου Βασιλείου, θεία Λειτουργία             09.15 ­­–  12.15

4  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                             16.00 –  16.45

5  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Λειτουργία, Μεγ. Ἁγιασμός       09.00 –  12.45

6  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΤΑ ΘΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου        09.00 –  12.00

     Μεγάλος Ἁγιασμός               12.00 –  12.45

11  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                           16.00 –  16.45

12  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία            09.15 ­­–  12.15

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγίου Ἀντωνίου 

19  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ´ΛΟΥΚΑ  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                        09.15 ­­–  12.15

25  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                           16.00 –  16.45

26  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                      09.15 ­­–  12.15

29  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Τριῶν Ἱεραρχῶν                                                               16.00 –  16.45

30  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ     ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ,  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                            09.30 –  11.30

Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας λειτουργίας τῆς Κυριακῆς 

προσφέρεται τσάϊ καὶ ἐδέσματα στὴν αἴθουσα τοῦ Ναοῦ