ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

1 Gordon House Road, Gospel Oak, London NW5 1LN – 

Tel: 0207 48 555 24 (Church) 07733 384620 (emergent)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2020

30 IOYNIOY               Ἁγιασμός, Ἑσπερινὸς Ἁγίων Ἀναργύρων                                                   18.30 -20.00

1  ΙΟΥΛΙΟΥ             ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, Ορθρος, θ. Λειτουργία         09.15 – 12.15

 

4  ΙΟΥΛΙΟΥ             Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                              17.00 - 17.45

5  ΙΟΥΛΙΟΥ             ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία            09.15 –  12.00

11 ΙΟΥΛΙΟΥ            Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                               17.00 - 17.45

12  ΙΟΥΛΙΟΥ           ΚΥΡΙΑΚΗ Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία           09.15 –  12.15

18 ΙΟΥΛΙΟΥ            Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                              17.00 - 17.45

19 ΙΟΥΛΙΟΥ            ΚΥΡΙΑΚΗ Πατέρων Δ´ Οικουμενικῆς Συνόδου                       09.15 –  12.15

25 ΙΟΥΛΙΟΥ            Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                              17.00 - 17.45

26 ΙΟΥΛΙΟΥ            ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ὄρθρος, θεία Λειτουργία            09.15 –  12.15

 

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ      Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                              17.00 - 17.45

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ      ΚΥΡΙΑΚΗ  Η´ Ματθαίου  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία            09.15 –  12.15

Παράκλησις μετά το πέρας της θείας λειτουργίας                                                    12.30 -   13.00

                                    Παρακλήσεις  (σε συννενόηση με τον Ιερέα)                                 18.45 - 19.30

                                                Στὶς 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13 Αὐγούστου

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ      Ἑσπερινὸς Μεταμορφώσεως                                                                18.30 - 19.15

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ      Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ του ΣΩΤΗΡΟΣ                                               09.15 – 12.00

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ      Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                               17.00 - 17.45

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ      ΚΥΡΙΑΚΗ Η´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ὄρθρος, θεία Λειτουργία              09.15 –  12.15

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ        Ἑσπερινὸς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως                                                 18.30 – 19.45

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ    ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ                                    09.30 –  12.00

16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ  Ι´ Ματθαίου  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                         09.15 –  12.15

22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ    Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                              17.00 - 17.45

23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΑ´ Ματθαίου  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                        09.15 –  12.15

29  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   ΑΠΟΤΟΜΗ κεφαλῆς τοῦ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

                        Ἐκκλησιασμὸς κατὰ βούληση, Ἅγιος Ἀνδρέας, η Ἄγιος Ἰωάννης (Whiteman Rr)

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΒ´ Ματθαίου  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                      09.15 –  12.15