ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

1 Gordon House Road, Gospel Oak, London NW5 1LN – 

Tel: 0207 48 555 24 (Church) 

GREEK ORTHODOX CHURCH OF Ss COSMAS AND DAMIAN

1 Gordon House Road, Gospel Oak, London NW5 1LN – 

Tel: 0207 48 555 24 (Church) 07733 384620 (Priest, emergencies)

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 – IANOYAΡΙΟΥ 2022  

4   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                         16.30 – 17.30

5  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     Κυριακή Ι´ Λουκά,  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                               09.15 –  12.15 

11  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                          16.00 –  17.00

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ´ Λουκά, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                         09.15 – 12.15

18  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                          16.00 –  17.00

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     ΚΥΡΙΑΚΗ πρὸ τῆς ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ                                     09.15 –  12.15

23  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Μεγάλες Ὧρες (Θ´), Ἑσπερινός Xριστουγέννων, 

Μετὰ βραδυνῆς λειτουργίας Μεγάλου Βασιλείου.  20.00 – 22.30

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ                                                   09.15 – 12.15

26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὴν ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ                                      09.15 –  12.15

 

1  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ     ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ, Μεγάλου Βασιλείου, 

                                                   θεία Λειτουργία, Κάλαντα στο χώλ του ναού                        09.15 – 12.15

2  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ                                                                           09.15 – 12.15

5  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   Θ´ Ωρα, θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου,  Ἁγιασμός            09.00 – 12.45

6  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΤΑ ΘΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                             09.00 – 12.00

                                                                                                                 Μεγάλος Ἁγιασμός               12.00 – 12.45

8  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                              16.00 – 17.00

9  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                    09.15 – 12.15

15  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                            16.00 – 17.00

16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ´ΛΟΥΚΑ  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                              09.15 – 12.15

22  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                            16.00 – 17.00

23  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                             09.15 – 12.15

29  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                            16.00 – 17.00

30  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΙE´ ΛΟΥΚΑ  ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

                                                                                  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                                 09.15 – 12.15

 

Μετὰ τὸ πέρας κάθε Κυριακάτικης λειτουργίας θὰ προσφέρεται τσάϊ στὴν αἴθουσα

ἀναλόγως τῶν ἐπιβαλλομένων μέτρων