ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

1 Gordon House Road, Gospel Oak, London NW5 1LN – 

Tel: 0207 48 555 24 (Church) 07733 384620 (emergent)

 

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020 – IANOYAΡΙΟΥ 2021  

5   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                          16.15 –  17.00

6  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     Κυριακή, Ἁγίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία       09.15 ­­–  12.15         

12  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                          16.15 –  17.00

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ´ Λουκά, Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                       09.15 ­­–  12.15

19  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                          16.15 –  17.00

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     ΚΥΡΙΑΚΗ πρὸ τῆς ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ                                     09.15 ­­–  12.15

24  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   Θ´ Ωρα, Ἑσπερινός Xριστουγέννων, Λειτουργ. Μ. Βασιλείου      09.00 –  12.00

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ                                                  09.15 ­­–  12.15

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὴν ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ                               09.15 ­­–  12.15

 

1  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ     ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ, ἁγίου Βασιλείου, θεία Λειτουργία                09.15 ­­–  12.15

2  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                             16.15 –  17.00

3  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ                                                                      09.15 ­­–  12.15

5  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   Θ´ Ωρα, Ἑσπερινὴ Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου,  Ἁγιασμός              09.00 – 12.45

6  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΤΑ ΘΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                          09.00 –  12.00

                                                                                                      Μεγάλος Ἁγιασμός               12.00 –  12.45

9  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                     16.15 –  17.00

10  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία          09.15 ­­–  12.15

16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                  16.15 –  17.00

17  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ´ΛΟΥΚΑ  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                      09.15 ­­–  12.15

23  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                    16.15 –  17.00

24  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ´ ΛΟΥΚΑ  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                     09.15 ­­–  12.15

 

29  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   Ἀγρυπνία ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ,  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία         19.45 –  23.30

 

30  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   Ἑσπερινὸς Κυριακῆς                                                                                 16.15 –  17.00

31  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΙE´ ΛΟΥΚΑ  Ὄρθρος, θεία Λειτουργία                       09.15 ­­–  12.15

 

Μετὰ τὸ πέρας κάθε Κυριακάτικης λειτουργίας θὰ προσφέρεται τσάϊ στὴν αἴθουσα

ἀναλόγως τῶν ἐπιβαλλομένων μέτρων